Electro Team Bolagen är en stark elkoncern som ser ljust på framtiden. Vi är cirka 160 anställda i koncernen och i stark expansion.


Electro-Team Bolagen i Västsvergie AB är en koncern bestående av dotterbolagen UTK Activ El AB, KD El Service AB,BL El & Design AB och Ostkustens Elektriska AB. Electroteam Bolagens affärsidé är att tillhandahålla utrustningar, produkter och material samt utföra installationer och kundanpassade lösningar i el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer samt ge service av ett brett utbud inom dessa områden. Visionen är att utvecklas till att bli ett av de ledande företagen inom vårt geografiska verksamhetsområde som utför el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer och serviceuppdrag.


Med ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi finns. Vi anpassar oss efter våra kunder och marknadens behov, från att utbilda vår personal till att välja rätt material i våra projekt.


För att vi internt ska bli starkare och kunna behålla men även öka vår konkurrenskraft och förtroendet på marknaden krävs det att vi bygger upp långsiktiga kundrelationer. Det gör vi med hög kundservice och genom att införa och tillämpa ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.