Brf Lindholmspiren

På Götaverksgatan i Göteborg, två minuter från färjan till Rosenlund, svarade Skanska för en större nybyggnation. 133 lägenheter, garage och förskola byggdes under två år. Electroteam utförde elinstallationer, nätverk och passagesystem.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.