BRF Qvillestaden

Qvillestaden är ett av Göteborgs mest klassiska arbetarkvarter. Här fick PEAB chansen att förverkliga 92 nya lägenheter (BRF) plus två lokaler med gemensamt garage och innegård. Electroteam fick uppdraget att utföra elinstallationer, nätverk och passagesystem samt göra det möjligt för boende att ladda sin elbil på ett enkelt och smidigt sätt.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.