BRF Viva

K21 Entreprenad byggde 134 bostadsrätter för Riksbyggen på Doktor Allardsgata i Göteborg. Här finns gott om gemensamhetsytor såsom föreningslokal, festlokal, tvättstuga och arbetsplatser. Electroteam svarade för elinstallationer, nätverk, passagesystem samt elbilsladdning. Projektet löpte under 1,5 år.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.