Lindholmskajen

Nybyggnation utav två flerbostadshus med 67 lägenheter, ett mysigt café och en fin restaurang. Husen restes efter riktlinjerna för Svanenmärkning och ligger vackert precis vid kajen. Electroteam utfört alla elinstallationer i entreprenaden och även nätverk samt passagesystem. Det var PEAB och PEAB Bostad som stod bakom projektet som var färdigställt.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.