Lindholmsvarvet

På Lindholmsallén 28 i Göteborg har PEAB och PEAB Bostad förverkligat fyra lägenhetshus med 129 bostäder. Under den gemensamma gården finns ett garage med möjlighet för elbilsladdning. Electroteam utförde samtliga elinstallationer, nätverk, passagesystem och skapade möjlighet för elbilsladdning. Även dessa hus byggdes enligt riktlinjerna för miljöcertifieringen Svanen.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.