Munkebäck Äng/Lund

Munkebäck Äng består idag av 79 lägenheter, föreningslokal, övernattningslägenhet och garage. Munkebäck Lund är ett Bonumhus (+55år) som består av 70 lägenheter, föreningslokal, övernattningslägenhet och garage. Peab svarade för entreprenaden på uppdrag av Riksbyggen. Electroteam utförde elinstallationer, nätverk, passagesystem och såg till att göra elbilsladdning möjlig.

Bostäderna är belägna på Ernst Thorulfsgata 3-5 i Göteborg och tog tre år att färdigställa.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.