NTI Gymnasiet

Electroteam har varit med från projektering till färdig produkt. Gammalt ställverk har ersatts med nytt system för att fördela kraften i befintlig byggnad samt grannbyggnaden. Helt nytt elnät i byggnaden, ny fräsch belysning samt brandlarm och nödtelefoner. Stort fokus har legat på att kunna tillvarata på återbruk både internt inom projekt men även externt ifrån andra projekt.

Ett starkt samarbete ihop med alla inblandade parter resulterade i ett väl utfört projekt.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.